Jak uzyskać pozwolenie na pobyt cudzoziemca w Polsce?

Legalizacja pobytu cudzoziemca na terenie Polski wymaga uzyskania odpowiednich pozwoleń a także dokumentów. Jednak wielu cudzoziemców nie orientuje się w przepisach obowiązujących na terenie Polski, stąd też ma trudności z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Na szczęście na rynku działają firmy, które specjalizują się w kompleksowej obsłudze cudzoziemców.

Do ich obowiązków powinno się zatem uzyskiwanie pozwoleń na legalny pobyt a także pracę dla cudzoziemców.
Legalny pobyt na terenie Polski – co warto mieć świadomość tego na ten temat?
Jednym z najważniejszych dokumentów, które dotyczą cudzoziemców, jest karta pobytu. Jest to dokument, który wydawany jest cudzoziemcom, tylko jeżeli posiadają zezwolenie na pobyt czasowy, na pobyt stały, jak również zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Przewidziano również wyjątki ze względów humanitarnych, jak także ochrony międzynarodowej. W związku z tym istnieje kilka okoliczności, które zezwalają na wydanie karty pobytu. Powinno się zaznaczyć, że karta pobytu stanowi dokument potwierdzający tożsamość cudzoziemca, jak także dokument podróżny, który uprawnia do przekraczania granicy bez wizy. Dzięki posiadaniu tego dokumentu cudzoziemiec może poruszać się po państwach należących do strefy Schengen. Trzeba zaznaczyć, że pozyskanie zezwolenia na legalny czasowy pobyt na terenie Polski dla cudzoziemca musi być w prawidłowy sposób udokumentowane. Jeżeli już cudzoziemiec podjął pracę na terenie Polski, to wówczas do dokumentacji załączana jest umowa z pracodawcą. Z usługi, jaką oferują firmy zajmujące się obsługą cudzoziemców, bardzo często korzystają również firmy. Należy zdawać sobie sprawę, że używanie z fachowych usług wiąże się z szybkim i sprawnym załatwieniu wszystkich formalności niezbędnych do legalizacji pobytu a także pracy cudzoziemca na terenie Polski. W ten sposób unikniemy wizyt w urzędach a także załatwiania mnóstwa formalności. Warto także podkreślić, że legalny pobyt w polsce jest konieczny, aby uzyskać prawo do podjęcia pracy na terenie Polski. Jak się więc okazuje, formalności, które powinno się dopełnić w związku z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce, jest sporo. Na szczęście działają firmy, które w szybki a także sprawny sposób załatwiają wszystkie formalności związane z legalnym pobytem cudzoziemców.

Zobacz również: legalny pobyt w Polsce.