Sprzedaż nieruchomości

U notariusza można załatwić sporo spraw związanych z domami i mieszkaniami, w tym sprzedaż nieruchomości, jej zakup, wykonanie darowizny, ustanowienie współwłasności, a następnie inne sprawy związane z nieruchomością. Kancelaria notarialna Łódź jest miejscem, w którym sporo z takowych spraw można załatwić nawet w 1-ną godzinę, ale należycie wcześnie należy się umówić z notariuszem, byśmy byli przyjęci w konkretnym terminie. Sprawy powiązane z domami i mieszkaniami nie mogą być załatwione na drodze zwykłej umowy cywilnoprawnej, gdyż taka umowa nie będzie honorowana w żadnym z urzędów.

Żeby w ogóle można uznać ją za ważną, musi być sporządzona przez notariusza w trakcie specjalnego posiedzenia. Notariusz Łódź Bałuty pomoże nam załatwić sprawy powiązane z mieszkaniami, domami czy działkami. Nie można jednak przyjąć, że notariusz zajmuje się tylko i jedynie nieruchomościami, gdyż jego kompetencje pozwalają również na przygotowywanie innych umów, przykładowo testamentów potwierdzonych notarialnie, czyli jedynych testamentów, które są istotne dla sądów. Trzeba się umówić oczywiście stosownie wcześnie na wizytę, lecz czas oczekiwania nie jest wcale długi i wynosi zwykle kilka dni. Na wizytę u notariusza muszą się stawić obie strony transakcji wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość i dokumentami stwierdzającym własność nieruchomości, czyli z aktami notarialnymi oraz numerami ksiąg wieczystych, jeżeli zostały one ustanowione dla nieruchomości. Zapłata za nieruchomość powinna się odbyć w kancelarii notarialnej, aczkolwiek często dzieje się tak, że obie strony dokonują rozliczenia w innych okolicznościach. Jest to bez wątpienia dozwolone, aczkolwiek bezpieczniejszym rozstrzygnięciem byłoby przekazanie pieniędzy u notariusza, bo wtedy może on poświadczyć jako świadek, że zapłacona kwota była szczegółowo identyczna, jak ta zawarta w umowie notarialnej. Po wizycie u notariusza żadna ze stron transakcji nie musi już dokonywać innych formalnych. Po zakupie kupujący ma obowiązek odprowadzenia do Urzędu Skarbowego tak zwanego wzbogacenia, niemniej jednak jest ono doliczane do taksy notarialnej i notariusz Łódź Widzew reguluje tę płatność w urzędzie skarbowym.

Więcej informacji na stronie: kancelaria notarialna łódź.