Szkolenia dla wychowawców przedszkoli

Praca nauczycieli to nie tylko i wyłącznie czas, który spędzają z uczniami w czasie lekcji. Wielu z nich ma wiele administracyjnych obowiązków. Powinno się do nich przygotowywanie autorskich skryptów nauczania, zaświadczeń i opinii na temat uczniów.

Wielu nauczycieli musi również rozliczać godziny ponadwymiarowe, które im przysługują. Zgodnie z kartą nauczyciela, godziny ponadwymiarowe to czas powyżej tygodniowego wymiaru, który nauczyciel spędza na pracy wychowawczej, opiekuńczej bądź w trakcie prowadzenia lekcji z uczniami. Ich rozliczanie w systemie edukacji może być dość skomplikowane, szczególnie jeżeli jeden nauczyciel pracuje w kilku szkołach. Kursy dla nauczycieli on-line na prawdę bardzo często obejmują też tę problematykę. Dzięki temu nauczyciele, w szczególności zajmujący się tematyką administracyjną mogą te godziny prawidłowo rozliczyć. W kursach mogą brać udział też dyrektorzy i osoby, które zajmują się zarządzaniem i płacami, np. księgowe rozliczające nauczycieli. Placówki, które organizują takie szkolenia, szkolą także z tego, jak przygotować Statut szkoły. To istotny dokument i każda szkoła musi go posiadać. W statucie zapisane są prawa i obowiązki uczniów oraz nauczycieli. Uchwałę w sprawie statutu zatwierdza rada pedagogiczna lub rada szkoły, o ile takowa została powołana. Każda zmiana w statucie też wymaga takiego zatwierdzenia. Najczęściej statut pozostaje niezmieniony przez lata. Czasami jakaś część szkoły jest likwidowana lub dwie placówki łączą się w jedną i to wymaga zmian w statucie. Ani rodzice ani samorząd uczniowski nie musi opiniować przemian ani projektu statutu szkoły. O ile nauczyciel zdecyduje się wziąć udział w kursie, który dotyczy projektu statutu, świetnie by miał z sobą statut szkoły, w której pracuje albo projekt takiego dokumentu. Dzięki temu na szkoleniu będzie mógł pracować na konkretach i sprawdzać zgodność statutu z przepisami prawa. Szkolenia nauczycieli najczęściej organizowane są oprócz godzinami pracy. Zwykle trwają kilka godzin i odbywają się popołudniami albo w weekendy.

Źródło: szkolenia dla nauczycieli przedszkola.