Ocena gruntu

Struktura geologiczna Polski jest bardzo zróżnicowana. Mamy zarówno bardzo dużo wyjątkowo stabilnych gruntów nadających się pod budowę wręcz największych i najcięższych obiektów, jak i gruntów niewiele stabilnych i co istotne, znajdujących się w dużych miastach i w miejscach atrakcyjnych pod kątem tworzenia nowych nieruchomości. Inwestorzy, którzy planują budowę domów mieszkalnych lub innych obiektów muszą na prawdę bardzo często spełnić wiele restrykcyjnych wymogów, a także przedtem stworzyć badania stwierdzające, czy grunt nadaje się do tego, ażeby postawić na nim obiekt o konkretnych parametrach i w danej technologii.

W sytuacji niewiadomego stanu gruntu wytwarza się odwierty geotechniczne Łódź. Na terenie Łodzi i okolic takie odwierty są coraz częściej realizowane, gdyż potrzeba utworzenia takich odwiertów jest stawiane prawem. Inwestor musi poinformować wydział budownictwa, czy grunt nadaje się pod budowę czy ma wystarczającą stabilność, a struktura ziemi wytrzyma napór tak ciężkiej konstrukcji. Jeżeli te oczekiwania zostaną spełnione, inwestor otrzyma pozwolenie na budowę. Jeżeli już grunt pozostawia wiele do życzenia, będzie trzeba go wzmocnić wybranymi technikami lub zaistnieje konieczność odstąpienia od dobrego pomysłu tworzenia w konkretnym miejscu i wybrania innej umiejscowienia. W tym momencie buduje się jednak wręcz w najtrudniejszych miejscach, a badanie gruntu pozwala stwierdzić, jakie techniki trzeba zastosować. Badania geologiczne zwiększają całkowity koszt tworzenia, a jeszcze większy staje się w momencie, kiedy trzeba przygotować grunt. Jest jednak wspaniała strona tej sytuacji, gdyż zwykle takie grunty wymagające przygotowania pod budowę są zwyczajnie tańsze, a więc mimo wyższych wydatków można kupić ziemię po niższej cenie, a ostatecznie inwestycja może się okazać dosłownie opłacalna. Szczególnie w przypadku, gdy budowane są obiekty komercyjne, mające w przyszłości zarabiać, na przykład galerie czy apartamentowce. Wówczas badania gruntu są niemalże niezbędne, bo inwestycja jest zbyt kosztowna, ażeby mogła się skończyć niepowodzeniem.

Więcej: odwierty geotechniczne łódź