Kto może uczyć pierwszej pomocy

W wielu firmach pracodawcy organizują dla swojej załogi dodatkowe kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, choć wcale nie jest to ich obowiązkiem. Chcą w ten sposób podnieść poziom bezpieczeństwa w firmie. Wówczas, gdy wydarzy się wypadek, zanim pojawi się karetka pogotowia, pracownicy będą wiedzieli, jak pomóc osobie, która została w tym wypadku poszkodowana.

Taki kurs pierwszej pomocy zwykle trwa kilka godzin. Najpierw pracownicy poznają zagadnienia teoretyczne, a potem ćwiczą w praktyce, jak udzielać pierwszej pomocy. Uczą się usztywniania złamań, zabezpieczać miejsce wypadku i wykonywać masaż serca. Zdarza się, że pierwsze minuty po zdarzeniu, zanim jeszcze pojawi się profesjonalna pomoc, są kluczowe i decydują o tym, czy poszkodowanemu uda się przywrócić pełną sprawność. W wielu firmach ryzyko wypadku jest dość wysokie, to sprawia, że takie szkolenia dla pracowników cieszą się znaczną popularnością. Można je przeprowadzać w ramach szkolenia z przepisów bhp. To szkolenie, które jest obowiązkowe dla wszystkich. Właściwie każdy pracownik musi je odnawiać co dwa, trzy lub pięć lat. Celem osoby prowadzącej takie szkolenie bhp jest zaznajomienie pracowników z wszystkimi najważniejszymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy a także tym, co charakterystyczne jest w pracy na danym stanowisku. Jest to w szczególności istotne w przypadku tych miejsc pracy, na których wytwarza się pracę fizyczną. Tam pracownikowi może grozić znacznie większe niebezpieczeństwo, zatem szkolenie musi uczulić go, na co powinien w szczególności uważać, wykonując swoje obowiązki służbowe. Takie szkolenie muszą przejść wszystkie osoby, które podpisały umowę o pracę. Nie dotyczy ono osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub na kontraktach. Kurs z przepisów bhp nie jest ważny bezterminowo. O tym kto i jak na prawdę bardzo często musi go powtarzać decyduje specyfika stanowiska pracy, które zajmuje dana osoba. Ważne jest, ażeby takie szkolenia faktycznie coś wnosiły. Pracownik nie może lekceważyć przepisów a pracodawca musi egzekwować ich przestrzeganie.

Więcej informacji na stronie: kursy pierwszej pomocy przedmedycznej rawa mazowiecka.