Ile kosztuje faktoring

Prawie że wszystkie spore i średnie firmy w Polsce, które obracają sporą gotówką, często decydują się na faktoring z regresem. To bardzo dobre rozwiązanie, bo dzięki niemu mogą dawać klientom dłuższy termin spłaty faktury – wręcz cztery miesiące. To powoduje z kolei, ze zyskują nowych kontrahentów, dla których dłuższy czas spłaty faktury jest ważny i potrzebują go więcej – przykładowo do czasu aż sami sprzedają dany towar.

Działa to tak, że przedsiębiorca daje płatnikom długi termin płatności, więc nie muszą się spieszyć a sam ma całość albo znacząca większość sumy na swoim koncie bardzo szybko, bo firma faktoringowa od razu opłaca tę fakturę. Warto sprawdzić, co to jest faktoring i czy to rozwiązanie sprawdzi się w firmie. To, co ważne i powinno interesować każdego na początku, jest ono bardzo bezpieczne, ponieważ faktor (firma faktoringowa) ponadto testuje, czy kontrahent, za którego wykłada środki jest rzetelny. Jeżeli ma długi, nie zdecyduje się na objęcie faktoringiem jego faktur. Faktoring dzieli się na jawny oraz cichy. Z jawnym mamy do czynienia, gdy płatnik wie o tym, że płatność została scedowana na firmę zewnętrzną – faktora. Przy faktoringu cichym, płatnik nie jest o tym informowany, i to również jest całkowicie legalne. Z tego drugiego korzystają przedsiębiorcy, którzy obawiają się, że ich kontrahenci zrezygnują ze współpracy. Niektórzy boją się, że firma faktoringowa zajmie się windykacyjnym ściąganiem należności, ale to nie ma nic wspólnego z prawdą. Faktoring to bezpieczna forma finansowania działalności, dzięki której nie trzeba brać kredytu obrotowego ani konsumpcyjnego wtedy, gdy płatnicy jeszcze nie opłacili faktur. Aby korzystać z faktoringu trzeba podpisać odpowiednią umowę z firmą faktoringową. Wcześniej nikt nie sprawdza historii kredytowej ani tego, czy firma ma jakieś urzędowe zaległośći typu ZUS, czy US. W takiej ramowej umowie na faktoring zawarte będą informacje na temat tego, czy faktor wypłaca wartość faktury zupełnie, czy wypłaca wyłącznie zaliczkę.W tej drugiej sytuacji faktoring jest tańszy, a reszta kwoty wypłacana jest wówczas, gdy faktura zostanie opłacona przez jej odbiorcę.

Dodatkowe informacje: faktoring.