Audyt ochrony środowiska

Sposób oddziaływania poszczególnych przedsiębiorstw na środowisko naturalne jest bardzo różny. Jedne firmy mogą praktycznie w ogóle nie wpływać negatywnie na środowisko, jednak inne firmy mogą wygenerować odpady, które będą doprowadzały do systematycznej degradacji środowiska. Wtedy konieczne jest specjalne sprawozdanie z ochrony środowiska, które informuje na temat sposobów postępowania z odpadami w firmie oraz przekazuje do Urzędu Ochrony Środowiska informacje dotyczące standardów pracy w konkretnym zakładzie produkcyjnym.

Do grupy firm, które muszą pozyskać specjalne pozwolenie należą firmy zajmujące się przetwarzaniem odpadów, firmy z branży produkcji ciężkiej, te, które produkują elektronikę, urządzenia i maszyny, oraz firmy zajmujące się produkcją niebezpiecznych gazów, cieczy i innych materiałów. Takie firmy muszą przejść pozytywnie specjalny raport środowiskowy, który będzie dotyczył całościowego sposobu ich funkcjonowania. Sprawozdanie jest sporządzany przez niezależnych fachowców, którzy wizytuje firmę i oceniają wszystkie aspekty jej działania. Wizytacja trwa zwykle kilka dni i są one w pełni poświęcone całościowej ocenie sposobu działania wybranego przedsiębiorstwa. Profesjonaliści bardzo restrykcyjnie oceniają, czy firma zdaje sobie sprawę z sposobu swojego działania oraz wpływu na środowisko i czy stosuje wszelkie możliwe środki, które będą ograniczały ten wpływ. W razie potrzeby fachowcy udzielają także rad, niemniej jednak tak faktycznie doradztwo środowiskowe dla firmy powinno być dostarczane z zewnątrz, przez firmę, która się w takich działaniach specjalizuje. Takie firmy także poddają przedsiębiorstwa ocenie i wskazują słabe strony oraz mocne strony, a w przypadku tych drugich sposoby użycia tych mocnych stron na swoją korzyść. W każdym przypadku sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie, gdyż sposób działania poszczególnych firm różni się od siebie diametralnie, a zastosowane rozwiązania muszą być wybrane doskonale do specyfiki działania konkretnej firmy, do jej możliwości oraz potrzeb.

Warto zobaczyć: sprawozdanie z ochrony środowiska.